Munnbindets bruksområder


Det finnes mange ulike typer munnbind på markedet, og det kan derfor oppstå forvirring når det kommer til de ulike munnbindenes bruksområder. Et munnbind kan i mange tilfeller by på utmerket beskyttelse mot støv, mikroorganismer og pollen, gitt at en velger riktig type.

I denne guiden får du oversikt over ulike typer munnbind, støvmasker og annet åndedrettsvern, og i hvilke tilfeller de skal brukes. Kartlegg dine behov for beskyttelse, og finn den beskyttelsen som passer deg best.

Beskyttelse mot større partikler

Dersom du ønsker å beskytte deg selv mot større flyvende partikler, kan et helt tradisjonelt papirmunnbind ofte være tilstrekkelig. Vær obs på at slike munnbind ikke vil ha noen merkbar effekt mot mikroorganismer, og derfor ikke skal brukes som smittevern. Munnbind av papir er ofte det billigste alternativet, men det vil i mange tilfeller ikke gi bedre beskyttelse enn du ville fått uten munnbind.

Dråpesmitte og milde luftbårne infeksjonssykdommer

Mange av munnbindene som selges tilhører kategorien «kirurgiske munnbind». Denne formen for munnbind blir ansett som tilstrekkelig beskyttelse når det gjelder dråpesmitte og infeksjoner som kan spres med støvpartikler og dråpekjerner.


Merk at kirurgiske munnbind ikke blir ansett som tilstrekkelig dersom det er snakk om svært alvorlige infeksjonssykdommer og sykdommer som tuberkulose. Kirurgiske munnbind gir imidlertid større grad av beskyttelse enn tradisjonelle munnbind.

Hvor mye beskyttelse et munnbind gir, kommer helt an på dets filtreringsevne. I tillegg vil grad av luftlekkasje langs munnbindets kanter har mye å si. Kirurgiske munnbind brukes primært for å forhindre smitte fra brukeren, for eksempel ved å forhindre at dråper spres ved hoste og nysing via nese og munn.

Bruk av kirurgiske munnbind vil også kunne beskytte brukeren mot dråpesmitte, men munnbindet bør da brukes i kombinasjon med vernebriller. Husk også at munnbindet skal dekke både munn og nese. Fest munnbindet så stramt som mulig, slik at faren for luftlekkasje reduseres langs kantene.

Alvorlige luftbårne sykdommer

Dersom du ønsker å beskytte deg mot inhalasjon av såkalte dråpekjerner som kan medføre alvorlige sykdommer, er det i alle tilfeller tryggere å velge åndedrettsvern. Forskning viser at bruk av åndedrettsvern i kategorien FFP3S (filtrerende halvmasker), vil gi bedre beskyttelse mot ørsmå aerosoler.

Åndedrettsvernet skal alltid tilpasses den enkelte bruker, noe som skal forhindre lekkasje av luft. Masken skal også ha nominell beskyttelsesfaktor-verdi fra 50 og oppover. Dette vil gi opptil 98 % beskyttelse mot dråpekjerner. En uvaksinert person som omgås en med tuberkulose, vil redusere sjansen for smitte med hele 94 % dersom vedkommende bruker åndedrettsvern riktig.

Det er svært viktig at masken ligger tett inntil huden for å unngå luftlekkasje, noe som gjør masken mindre egnet til personer med mye skjegg. Skjegget vil gi et «luftig rom» mellom åndedrettsvernets kanter og huden. Derfor bør helsepersonell og andre brukere som har mye skjegg heller bruke helmaske.

Det er vanlig å bruke helmasker og åndedrettsvern på sykehusets isolasjonsavdeling, der det gjerne befinner seg mange smittebærende mennesker. Smittevernutstyret vil gi brukeren god aseptisk beskyttelse, noe som gjør det velegnet å bruke under operasjoner der en vil forhindre at pasienten infiseres.

Åndedrettsvern skal i likhet med munnbind kun brukes én gang, og deretter kastes. Som regel vil åndedrettsvern brukes i kombinasjon med annet smittevernsutstyr, som for eksempel smittefrakker, hårbeskyttelse, øyebeskyttelse, skobeskyttelse og lignende.Beskyttelse mot fint støv, sprøytetåke, pollen og soppsporer

Dersom du ønsker beskyttelse mot fint støv og andre partikler som kan være irriterende for luftveiene, er ofte støvmasker et godt alternativ. Støvmasker blir ofte brukt av personer som arbeider i anleggsbransjen, da det ikke er uvanlig med mye støv fra sagmugg og lignende på slike arbeidsplasser.

Støvmasker vil også kunne gi god beskyttelse mot pollen, noe som er nyttig for deg med pollenallergi. Vil du ha beskyttelse mot sprøytetåke eller soppsporer, er støvmasker også et godt alternativ. Det sies også at støvmasker skal kunne gi god beskyttelse mot virus, noe som gjør dette til et allsidig beskyttelsesutstyr.

Støvmasker kommer med ulik filtreringsevne. En støvmaske som er klassifisert med partikkelfilter i klassen «FFP3», vil være god beskyttelse mot virus. WHO anbefaler denne type masker for beskyttelse mot virus som SARS-CoV-2, viruset som kan føre til sykdommen COVID-19. Støvmasker i klassen «FFP2» gir også adekvat beskyttelse, men ikke i like stor grad som FFP3. FFP2 tilsvarer «N95», som er målestandarden som benyttes i Amerika, eller «P2» som er den australske målestandarden.

En støvmaske i klassen FFP3 vil beskytte brukeren mot fint støv som dannes under arbeid med stein og treverk, samt sopp, asbest, bakterier, virus og pollen. For allmennheten er kanskje støvmasker det beste alternativet når god åndedrettsbeskyttelse skal oppnås.

Beskyttelse mot gass

For å kunne oppnå beskyttelse mot gass, er det vanlig å velge en gassmaske. Det finnes både helmasker og halvmasker som kan gi brukeren beskyttelse mot gass. Gassmasker er praktiske å ha dersom en jobber med damp, flyktige gasser eller skadelige partikler på arbeidsplassen. Gassmasker skiller seg fra de overnevnte maskene blant annet ved at de er større og tyngre å bære.


HUSK!
Lik Dagensnytt på Facebook:

Vis kommentarer ()
-->