Det kan fort oppstå kaos og frustrasjon når flyet blir forsinket eller kansellert. Selv om SAS gjør sitt ytterste for at alt skal gå som planlagt, har de fleste som reiser regelmessig opplevd flyforstyrrelser på ett eller annet tidspunkt. Heldigvis har du som passasjer gode rettigheter og kan kreve opptil 600 euro i kompensasjon. Hvis du ikke vet hvordan du skal gå frem, så ikke fortvil: AirHelp kan hjelpe deg med å finne ut nøyaktig hva du kan få, samt ta saken videre på dine vegne.

Kompensasjon ved flystreik

Ifølge AirHelp kan du ha krav på kompensasjon dersom de ansatte i SAS streiker, flyet er forsinket eller det er kansellert uten god nok varsel og hjelp med ombooking i forkant. Det finnes visse forutsetninger for hvor mye du kan få, blant annet hvor lenge du har ventet, hvor langt varsel du fikk på innstilte flyvninger og hvor langt du skal fly. AirHelp kan hjelpe deg med å finne ut hva du har krav på og bistå deg når du skal søke om økonomisk kompensasjon.

Flypassasjerer er beskyttet under EU-loven EF nr. 261 som holder SAS og andre flyselskaper i Europa økonomisk ansvarlige for fly-forstyrrelser som er innenfor deres kontroll, inkludert streik blant ansatte. AirHelp tok SAS-streiken i 2019 på største alvor og gikk til sak mot flyselskapet for å kreve kompensasjon for rammede flypassasjerer.

Den svenske flyklagenemda sa nei til erstatning, til tross for at EU-domstolen i Luxembourg i 2018 bestemte at passasjerer har krav på kompensasjon om de ansatte i flyselskapet streiker. AirHelp ønsker derfor å ta saken videre til EU-domstolen. Dersom du som flypassasjer har blitt rammet av streik, anbefales du å kontakte AirHelp for å få bistand i prosessen.

Hvordan søke kompensasjon fra SAS

Det er svært enkelt å søke kompensasjon fra SAS gjennom AirHelps nettsider. Det holder å oppgi opplysninger som flynummer for å undersøke om du har krav på økonomisk kompensasjon og sende inn klagen din. Du slipper å ta saken direkte med flyselskapet selv, og det finnes heller ingen kompliserte skjemaer som du må forholde deg til. Du kan søke opptil tre år i ettertid, selv om det selvsagt anbefales å sende inn kravet så fort som mulig.

Flypassasjerer kan ha krav på opptil 600 euro i kompensasjon under EF nr. 261. I tillegg kan du søke erstatning for økonomisk tap som følger av forsinkelsen eller kanselleringen, for eksempel hvis flyet ble så forsinket at du ikke rakk toget ditt videre og måtte kjøpe ny billett. Du bør være oppmerksom på at flyselskapet i enkelte tilfeller tilbyr passasjerene godtgjørelse i form av gavekort og kuponger på reiser. Dersom du takker ja til disse, kan du miste retten til å kreve erstatning.

Det er enkelte situasjoner som er utelatt EF nr. 261. Kanselleringen eller forsinkelsen må ha vært innenfor SAS sin kontroll. Det betyr at du ikke kan få kompensasjon ved ekstraordinære omstendigheter og utenforstående årsaker som storm, lynnedslag og sikkerhetstrusler. Tekniske problemer og driftsårsaker regnes derimot ikke som ekstraordinære omstendigheter. Du kan enkelt og kjapt kreve kompensasjon for dette ved å kontakte AirHelp.