MENING: Nyttårsaften er en tid for glede og festligheter, men det gir oss også anledning til å revurdere våre tradisjoner. Fyrverkeri har vært en fast bestanddel av denne feiringen, men det er mange overbevisende grunner til å tenke alternativt.

1. Miljøvennlig feiring: Fyrverkeri bidrar til luftforurensning og etterlater kjemiske rester. Ved å velge bort fyrverkeri, tar du et skritt mot et renere og grønnere miljø.

2. Dyrenes velferd: Dyrene våre opplever ofte stress og angst på grunn av fyrverkeriets høye lyder. Ved å droppe fyrverkeri viser vi omsorg for våre firbeinte venner.

3. Sikkerhetsrisiko: Hvert år fører fyrverkeri til skader og ulykker, noe som understreker risikoen ved bruken av det.

4. Brannfare: Fyrverkeri øker risikoen for branner, særlig i tettbebygde områder og i nærheten av natur.

5. Søppelproblemer: Fyrverkeri skaper også et søppelproblem, med rester som kan være skadelige for både mennesker og miljøet.

6. Hensyn til PTSD og lignende lidelser: Fyrverkeri kan utløse traumatiske minner hos personer med PTSD eller lignende tilstander, noe som gjør det viktig å finne stillere feiringsalternativer.

7. Økonomiske besparelser: Fyrverkeri er en kostbar affære. Ved å unngå det, kan pengene brukes på andre festligheter eller sparetiltak.

8. Støtte til lokale arrangementer: Mange steder tilbyr alternative feiringer som laser- og lysshow, som er spektakulære samtidig som de er sikrere.

9. Unngå forstyrrelser: Fyrverkeri kan forstyrre særlig eldre og små barn som trenger ro.

10. Nye tradisjoner: Å utforske nye måter å feire på kan berike feiringen og bringe folk sammen på nye og spennende måter.

11. Globale klimaendringer: Fyrverkeri bidrar til økte karbonutslipp, noe som forverrer de globale klimaendringene.

12. Folkehelse: Luftforurensning fra fyrverkeri påvirker luftkvaliteten negativt, noe som kan være skadelig for de med luftveisproblemer.

13. Støyforurensning: Fyrverkeri medfører unødvendig støyforurensning, som kan være forstyrrende og ubehagelig for mange.

14. Inkludering: Ved å velge bort fyrverkeri, åpner vi opp for mer inkluderende feiringsformer som tar hensyn til kulturelle og religiøse forskjeller.

Å velge bort fyrverkeri på nyttårsaften er mer enn bare en gest – det er et valg som fremmer sikkerhet, inkludering og miljøbevissthet. La oss starte det nye året med positive handlinger som gagner alle!

Skrevet av anonym forfatter.

DEL gjerne på Facebook – og fortell om du er ENIG / UENIG!