1 av 5 har kjørt bil uten å vite om de var edru. I en fersk undersøkelse fra desember svarer 21 prosent at de har kjørt bil uten at de var sikre på at de var edru fra kvelden før. 11 651 ble anmeldt for ruspåvirket kjøring i 2022.

– Hver eneste dag ble 32 personer i snitt anmeldt for ruskjøring i Norge i fjor. Jeg fatter ikke at folk tør å kjøre hvis de ikke vet at de er edru. Du setter eget og andres liv i fare, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger-Ytre Hauge.

Åtte timers søvn er ikke nok 

– Mange tenker at så lenge de har fått åtte timer på øyet går det fint å kjøre bil etterpå. Det stemmer ikke. En tommelfingerregel er at du skal vente minst 12 timer fra du drakk den siste alkoholenheten til du kjører, sier daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen, Geirr Tangstad-Holdal.

Ifølge MA Rusfri Trafikk har i underkant av 25 prosent av dødsulykkene på norske veier vært ruskjøringsulykker de siste årene.

Et anslag er at det blir kjørt om lag 140 000 ruspåvirkede kjøreturer hver eneste dag i Norge.

I fjor ble 11 651 personer anmeldt for ruspåvirket kjøring i Norge. Foto: Unsplash

– Bestem deg før julebordet 

– Bestem deg før julebordet om du skal drikke eller kjøre. Når promillen er der er dømmekraften dårligere og det er lettere for å ta dårlige valg du kan angre på resten av livet, sier Roger Ytre-Hauge.

Og når du våkner dagen derpå er det ingen grunn til å ta sjanser.

– Det er kun ditt eget ansvar som sjåfør at du er edru. Det er ingen unnskyldning at du tror du er edru. Hvis det ble sent på julebordet kan det godt være at du bør holde deg unna bilen hele dagen derpå, sier fagsjefen i Frende.

Menn er overrepresentert 

Ni av ti som blir anmeldt for ruskjøring er menn. I den nye Frendeundersøkelsen utført av Norstat sier 27 prosent av de spurte mennene at de har kjørt bil uten å vite om de var helt edru fra kvelden før. Andelen kvinner som sier det samme er «kun» 16 prosent.

– Disse tallene liker jeg dårlig. Det er mer enn nok å passe på bak rattet i edru tilstand og det er aldri verdt det, sier Roger Ytre-Hauge.

FAKTA: Promilleregler og straff

  • Promillegrensen i Norge er 0,2
  • 0,2-0,5 promille: stort sett bot, men førerkortet kan ryke for en periode
  • 0,5-0,8 promille: bot og inndratt førerkort i 12-18 måneder
  • Hvis det har skjedd et uhell, kan inndragningen bli lengre. Dette gjelder selvsagt også med høyere promille.
  • Bøtene i promillesaker blir satt i forhold til inntekten til den som blir tatt.

TIPS: Dette gjør du hvis du mistenker rus bak rattet 

  • Hvis det er noen du kjenner som vurderer å kjøre, stopp dem!
  • Ring en taxi eller få noen som er edru til å kjøre personen hjem.
  • Ser du vinglete eller rar kjøring på veien, ring politiet på 02800.

DEL gjerne artikkelen videre på Facebook!