Burde privatøkonomi være et fag på skolen?


Etter å ha sett “Luksusfellen” på TV3, så har mange nordmenn kommet til samme konklusjon:

Økonomi bør være en del av skolehverdagen.

På videregående skole er det enkelte valgfag som kan relateres til økonomi. Dessverre er mange av disse fagene mer rettet mot hvordan bedrifter kan kontrollere kostnadene og utgiftene sine.

Vi ser i svært liten grad at den offentlige skolen har satset penger på å lære elevene om privatøkonomi.


Hva sier elevene?

Politikere og voksne har helt klart en tydelig mening om hva som skal være en del av det offentlige skolepensumet. Men mye handler også om at elevene selv må finne motivasjon til å lære.

Derfor er det viktig å høre på hva de unge har å si om saken.

Det finnes kun èn relevant forskningsartikkel på hva elevene mener om emnet.

Den ble publisert på ABCnyheter.no og kan leses ved å klikke her .

Studien viser at hele 80 % av alle unge mener at det er for lite privatøkonomi i skolen. Det viser en sterk motivasjon til å lære mer om hvordan man skal bruke egne penger.

Hva sier forskningen?

Det er godt at elever har motivasjon til å lære mer.

Men er det egentlig nødvendig? Hvilke positive ringvirkninger får vi i samfunnet hvis gjennomsnittspersonen kan mer om privatøkonomi?

I følge forskning.no  kan privatøkonomi være med på å jevne ut sosiale forskjeller i samfunnet. Ressurssterke mennesker har ofte god økonomikontroll. Dette er noe de lærer barna sine.Kunnskap om privatøkonomi går i arv. Og slik bør det egentlig ikke være. Alle mennesker bør ha like forutsetninger for å klare å ha en god økonomi. Det får vi kun til hvis det blir en del av pensum på skolen.

Hva gjør andre land?

Det er kun en håndfull land som har et like velutviklet skolesystem som Norge.

Og det er noe vi kan være glad for.

Men det gjør også at sammenligningsgrunnlaget blir tynt når vi skal se hva andre land gjør.

Verken Finland, Sverige eller Danmark har noen utstrakt satsing på privatøkonomi i grunnskolen. Men i Danmark er privatøkonomi ofte forbundet med mye av matematikkundervisningen.

I tillegg er det flere av landene som har økonominyheter som en del av samfunnsfagopplæringen.

Hvor lenge er det til vi kan se privatøkonomi på timeplanen i Norge?

Det er helt umulig å si.
Hvis vi skal se en slik endring, så må vi se en endring i læreplanen. Og det er noe som tar ganske lang tid å endre.

Enn så lenge får vi smøre oss med tålmodighet. Vi får også se på “Luksusfellen” med et litt mindre dømmende blikk. Dette er tross alt mennesker som kanskje ikke hadde de beste forutsetningene for å ha en særlig sunn privatøkonomi.


HUSK!
Lik Dagensnytt på Facebook:

Vis kommentarer ()
-->